Clicky

مزیت کودهای تولید شده به روش هموژنایزر

کودهای تولید شده به روش هموژنایزر با دستگاه اسپری درایر کاملا یکنواخت بوده و از خلوص، کیفیت و اثرگذاری بالایی برخوردار است. تکنیک اسپری درایر (spray dryer) تغییری در شیمی ترکیب ایجاد نکرده و تنها با تغییر مورفولوژی پودر و افزایش سطح تماس موجب افزایش حلالیت ترکیب و همچنین افزایش اثرگذاری آن در گیاه می شود.کودهای تولیدشده به این روش کاملا همگن هستند، به طوری که فرمول ارائه شده برای کود در یکدانه از کود هم صدق می کند، بنابراین کودهای تولید شده به این روش از اثرگذاری بالایی برخوردار بوده و به دلیل خلوص و حلالیت بالا برای مصارف محلولپاشی نیز قابل استفاده هستند.
ادامه مطلب