Clicky

دفتر فروش: اصفهان-چهارباغ بالا
​​​​​​​تلفن: 03136269500

​​​​​​​کارخانه:یزد- شهرک صنعتی مهریز
تلفن: 03532553376

ترکیبات آلی 

ترکیبواحدمقدار
گوگردS%3
مواد آلیOM%40
کربن آلیOC%24
پ-هاش-اسیدی

​بسته بندی: کیسه 25کیلوگرمی           کد ثبت کودی: 53064​​​​​​​

پارسی لئون اس

لئوناردیت منبع غنی موادآلی با پ-هاش اسیدی است. طیف گسترده­ای از ترکیبات آلی از جمله هیومیک­ اسید و فولویک­ اسید در لئوناردیت وجود دارد. هیومیک ­اسید و فولویک­ اسید طی واکنش ­های شیمیایی و با استفاده از ترکیب بازی از لئوناردیت استخراج می­ شوند، بنابراین پ-هاش کودهای هیومیک اسید و فولویک اسید برخلاف لئوناردیت قلیایی است.
لئوناردیت و هیومیک اسید علاوه براینکه خود منبعی غنی از کربن برای گیاه هستند، با افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک، بهبود جذب موادغذایی توسط ریشه، افزایش جمعیت موجودات ریز و مفید خاک بستر مناسبی برای رشد گیاه و بقای آن فراهم می ­کنند.​​​​​​​

غنی­ سازی لئوناردیت با عنصر گوگرد اثربخشی این کودآلی را در زمینه اصلاح خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، از جمله ساختمان خاک، پ-هاش خاک، حاصلخیزی خاک و ... افزایش داده و بخشی از نیاز گیاه به گوگرد تأمین شده و میزان مصرف پیش­ کشت کودهای گوگردی کاهش می ­یابد.​​​​​​​

مزایای مصرف پارسی لئون اس
     کاربرد آسان
     پ-هاش اسیدی پایدار
     افزایش میزان ماده ­آلی خاک
     افزایش فعالیت بیولوژیکی خاک
     توسعه سریع ریشه و استقرار بهتر نشا
     لئوناردیت، فاقد سایر مواد ناخالص و سیمانی کننده
     افزایش دسترسی بهتر گیاه به عناصرغذایی موجود در خاک
     بهبود تهویه خاک، نفوذ آب در خاک و افزایش ظرفیت نگهداری آب درون خاک و ...

نام محصولآبیاری
درختان میوه (چالکود)2-3 کیلوگرم برای هر درخت
گیاهان زراعی250-300 کیلوگرم در هکتار
زعفران300-350 کیلوگرم در هکتار قبل از آب اول
یونجه250کیلوگرم در هکتار بعد از هر چین
گندم250-300 کیلوگرم در هکتار
محصولات گلخانه400-500 کیلوگرم در هر 1000مترمربع

​دستور مصرف

ترکیبواحدمقدار
گوگردS%2
مواد آلیOM%25
کربن آلیOC%12
پ-هاش-اسیدی

​بسته بندی: کیسه 25کیلوگرمی           کد ثبت کودی: 53064​​​​​​​

لئوناردیت منبع غنی موادآلی با پ-هاش اسیدی است. طیف گسترده­ای از ترکیبات آلی از جمله هیومیک­ اسید و فولویک­ اسید در لئوناردیت وجود دارد. هیومیک ­اسید و فولویک­ اسید طی واکنش ­های شیمیایی و با استفاده از ترکیب بازی از لئوناردیت استخراج می­ شوند، بنابراین پ-هاش کودهای هیومیک اسید و فولویک اسید برخلاف لئوناردیت قلیایی است.
لئوناردیت و هیومیک اسید علاوه براینکه خود منبعی غنی از کربن برای گیاه هستند، با افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک، بهبود جذب موادغذایی توسط ریشه، افزایش جمعیت موجودات ریز و مفید خاک بستر مناسبی برای رشد گیاه و بقای آن فراهم می ­کنند.​​​​​​​

مزایای مصرف پارسی لئون اس
     کاربرد آسان
     پ-هاش اسیدی پایدار
     افزایش میزان ماده ­آلی خاک
     افزایش فعالیت بیولوژیکی خاک
     توسعه سریع ریشه و استقرار بهتر نشا
     لئوناردیت، فاقد سایر مواد ناخالص و سیمانی کننده
     افزایش دسترسی بهتر گیاه به عناصرغذایی موجود در خاک
     بهبود تهویه خاک، نفوذ آب در خاک و افزایش ظرفیت نگهداری آب درون خاک و ...

غنی­ سازی لئوناردیت با عنصر گوگرد اثربخشی این کودآلی را در زمینه اصلاح خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، از جمله ساختمان خاک، پ-هاش خاک، حاصلخیزی خاک و ... افزایش داده و بخشی از نیاز گیاه به گوگرد تأمین شده و میزان مصرف پیش­ کشت کودهای گوگردی کاهش می ­یابد.​​​​​​​

پارسی لئون اس 2​​​​​​​

نام محصولآبیاری
درختان میوه (چالکود)2-3 کیلوگرم برای هر درخت
گیاهان زراعی250-300 کیلوگرم در هکتار
زعفران300-350 کیلوگرم در هکتار قبل از آب اول
یونجه250کیلوگرم در هکتار بعد از هر چین
گندم250-300 کیلوگرم در هکتار
محصولات گلخانه400-500 کیلوگرم در هر 1000مترمربع

​دستور مصرف

بسته بندی: کیسه 5 کیلوگرمی       کد ثبت کودی:63571

ترکیبواحدمقدار
هیومیک اسیدHA%40
فولویک اسیدFA%0.4
کربن آلیOC%27
پتاسیمK2O %12

پارسی ­لئون پی40 ترکیب هیومیک­ اسید پودری، حاوی پتاسیم و فولویک­ اسید است که با دستگاه اسپری درایر تولید شده و به سبب کیفیت، مورفولوژی خاص ذرات و حلالیت بالا از اثرگذاری فوق­ العاده ­ای برخوردار است و در کلیه مراحل رشد گیاه قابل مصرف است.
​​​​​​​
مزایای مصرف پارسی ­لئون پی40
     حلالیت کامل و سریع
     تأمین بخشی از پتاسیم گیاه
     افزایش میزان ماده ­آلی خاک
     افزایش فعالیت بیولوژیکی خاک
     توسعه سریع ریشه و استقرار بهتر نشا
     بهبود جذب سایر عناصر غذایی موجود در خاک
     افزایش دسترسی بهتر گیاه به عناصرغذایی موجود در خاک
     بهبود تهویه خاک، نفوذ آب در خاک و افزایش ظرفیت نگهداری آب درون خاک و ...

احتیاط: در صورت اختلاط مستقیم با ترکیبات بسیار اسیدی احتمال رسوب موادآلی و گرفتگی نازل­ها وجود دارد.

پارسی لئون پی 40

نام محصولآبیاری
درختان میوه 10 کیلوگرم در هکتار
گیاهان زراعی5-10 کیلوگرم در هکتار
زعفران5 کیلوگرم در هکتار در هر آب
یونجه2.5 کیلوگرم در هکتار بعد از هر چین
صیفیجات10 کیلوگرم در هکتار
محصولات گلخانهیک کیلوگرم در هر 1000مترمربع

​دستور مصرف