Clicky

دفتر فروش: اصفهان-خیابان رودکی
​​​​​​​تلفن: 3-03137866682

​​​​​​​کارخانه:یزد- شهرک صنعتی مهریز
تلفن: 03532553376

هیومیک اسید و نقش آن در خاک و گیاه

نحوه تشکیل هیومیک اسید و نقش آن در خاک، گیاه و به طور کلی کشاورزی

در این ویدئو به صورت کامل و شماتیک نحوه تشکیل هیومیک اسید و نقش آن در گیاه و کشاورزی نشان داده شده است.
پ.ن. ترجمه شده در بخش فنی شرکت پارس کیمیا کشت