Clicky

دفتر فروش: اصفهان-چهارباغ بالا
​​​​​​​تلفن: 03136269500

​​​​​​​کارخانه:یزد- شهرک صنعتی مهریز
تلفن: 03532553376

هیومیک اسید و نقش آن در کشاورزی

در این ویدئو نحوه تشکیل هوموس و تبدیل آن به هیومیک اسید، نقش هیومیک اسید در گیاه و خاک، نحوه تاثیر هیومیک اسید بر تغذیه گیاه و مزایای مصرف هیومیک اسید در خاک به صورت تصویری ارائه شده است.