Clicky

دفتر فروش: اصفهان-خیابان رودکی
​​​​​​​تلفن: 3-03137866682

​​​​​​​کارخانه:یزد- شهرک صنعتی مهریز
تلفن: 03532553376

روش های کاهش خسارت سرمازدگی

برای کاهش خسارت سرمازدگی در باغات توصیه های کاربردی زیر ارائه می شود:

  • استفاده از کودهای ضدسرمازدگی در باغات
  • استفاده از کودهای حاوی پتاسیم بیشتر و ازت کمتر برای غلیظتر شدن شیره سلولی و کاهش حساسیت به سرما
  • ایجاد پوشش (کاه، پلاستیک، مالچ و ... ) در باغات برای کاهش اتلاف حرارت از سطح خاک
  • استفاده از ماشین های مولد باد در باغات برای جایگزین کردن لایه هوای سرد سطحی با هوای گرم بالایی
  • مه پاشی در باغ به منظور جلوگیری از آسیب یخزدگی
  • انجام آبیاری به منظور افزایش ظرفیت ذخیره گرما در خاک و بهبود هدایت گرما به سطح خاک
  • استفاده از بخاریهای باغی برای ایجاد گرما در لایه هوای اطراف درخت