Clicky

دفتر فروش: اصفهان-خیابان رودکی
​​​​​​​تلفن: 3-03137866682

​​​​​​​کارخانه:یزد- شهرک صنعتی مهریز
تلفن: 03532553376

مدیریت باغ در اسفندماه

اقدامات لازم در باغات در اسفند

تمام اقدامات مدیریتی که در زمستان در باغات توصیه و انجام می شود در حقیقت تضمین کننده فصلی پربار و کم آفت در سال آینده خواهد بود. در زیر به صورت کوتاه این اقدامات ارائه می شود:

چالکود: بهترین زمان ایجاد چالکود از اواخر پاییز (در مناطق گرمسیر) تا اوایل اسفند (در مناطق سردسیر) است. چالکود مؤثر باید متناسب با سن درخت، رقم و نیازهای غذایی، شرایط خاک و آب باشد. حتما در چالکود از مواد آلی و عناصر غذایی معدنی(میکرو و ماکرو) و ترکیبات کُندرهش استفاده شود و خاکی به داخل چالکود اضافه نشود. حتما چالکود در مسیر آب باشد.

هرس: هرس باید اصولی، متناسب با سن، شرایط، نوع درخت و در زمان مناسب انجام شود، حتما ابزار هرس قبل از استفاده از درختی به درخت دیگر ضدعفونی شوند تا از انتقال عوامل بیماریزای احتمالی به سایر درختان جلوگیری شود . مزایای هرس عبارتند از افزایش تمرکز درخت بر روی تولید میوه، افزایش سایز و کیفیت میوه، بهبود جریان نور و هوا در داخل تاج درخت و در نتیجه کاهش آفات و بیماریها و کاهش ریزش میوه در بهار.

 حذف شاخه های آلوده به آفات و بیماری: حتما ضمن هرس شاخه ها بررسی و درصورت آلودگی به آفات چوبخوار و بیماریها حذف و به سرعت جمع آوری و سوزانده شوند. با توجه به قدرت پروازی بسیاری از آفات حتما شاخه های آلوده منهدم گردد و از رهاسازی آن در گوشه باغ یا حتی بیرون باغ جدا بپرهیزید.

سمپاشی زمستانه: راندمان سمپاشی زمستانه در ضدعفونی درخت و مبارزه با بسیاری از آفات و بیماری ها بسیار بالاست، این سمپاشی باید قبل از تورم جوانه ها انجام شود. برای سمپاشی زمستانه از ترکیب روغن امولسیون شونده (وُلک) +  قارچکش (ترکیب مسی) + حشره کش عمومی (اتیون) استفاده می شود.

واکاری: علل خشکیدگی درختان بررسی در صورت نیاز ضدعفونی و رفع محدودیت رشد انجام و سپس واکاری انجام شود.

فروت سِت: آخرین عملیات باغات در اسفند محلولپاشی فروت ست است که در مرحله قبل از تورم جوانه ها در درختان بارده با ترکیبی از عناصر ازت+ روی+ بور محلولپاشی  انجام می شود. در حقیقت فروت ست تضمین کننده افزایش تعداد گل، میوه و در نهایت افزایش عملکرد خواهد بود.