Clicky

دفتر فروش: اصفهان-چهارباغ بالا
​​​​​​​تلفن: 03136269500

​​​​​​​کارخانه:یزد- شهرک صنعتی مهریز
تلفن: 03532553376

چالکود باغات: ضرورت و نحوه اجرا

 

یکی از راه کارهای مدیریتی در باغات احداث شده در خاکهای آهکی (خاکهای دارای >15% کربنات کلسیم) استفاده از کودهای کشاورزی و مورد نیاز گیاه درون چالکود است. فلسفه استفاده از چالکود به واکنش برخی عناصر غذایی از جمله فسفر و عناصر ریزمغذی با کربنات کلسیم موجود در خاک بر می گردد. طی این واکنش ها عناصر غذایی در خاک به صورت بلوکه درآمده و از دسترس گیاه خارج می شوند. در باغات به دلیل چندساله بودن گیاه مدیریت تغذیه در خاک آهکی ضروری است و تأثیر بسیاری بر عملکرد محصول خواهد داشت، بنابراین باید محیطی را فراهم نمود که عناصر غذایی به دور از تأثیرات کربنات و کلسیم در اختیار ریشه گیاه قرار داده شوند، به همین دلیل از کوددهی باغات به روش کانالکود و چالکود استفاده می شود که اصول هر دو تقریبا مشابه اما نحوه اجرا متفاوت است.

چالکود در پاییز و زمستان و در زمان خواب درخت اجرا می شود تا از بروز صدمه به ریشه درخت خودداری شود و با آغاز فصل رشد در بهار، مواد غذایی در اختیار ریشه قرار داشته باشند. در چالکود علاوه بر اینکه عناصر غذایی از محیط خاک و واکنش با آهک محافظت می گردند، تمرکز رشد و گسترش ریشه گیاه نیز به سمت چالکودها هدایت می شود. برای موفق بودن روش چالکود رعایت نکات زیر ضروری است:

1.تعداد چالکود مورد نیاز برای هر درخت به سن درخت و تنومندی آن بستگی دارد.

2.محل احداث چالکود در یک سوم بیرونی سایه انداز درخت است.

3.چالکودها باید در مسیر آب قرار داشته باشند.

4.عمق چاله حدودا 60 و عرض آن 40 سانتیمتر در نظر گرفته می شود.

5.بهترین ترکیب چالکود شامل مواد آلی پوسیده و ضدعفونی شده+کودهای معدنی عناصر پرمصرف (بجز ازت)+سولفاتهای عناصر ریزمغذی+گوگرد+ترکیبات قارچکش است.

6.به هیچ وجه سطح چالکود با خاک پوشانده نشود، در غیر اینصورت کارآیی چالکود کاهش می یابد.

7.برای افزایش تأثیر چالکود می توان از آبیاری دوره ای با ترکیبات اسیدی بر روی چالکود استفاده نمود.

8.با توجه به اینکه با گذشت زمان و طی واکنش مواد آلی سطح چالکود فرو می رود، اختلاف سطح ایجاد شده باید با مواد آلی پُر شود و به هیچ وجه از خاک استفاده نشود.

9.توصیه چالکود درختان هر 2-3 سال یکبار است.

9.توصیه بر این است که محل احداث چالکودهای بعدی در چهار جهت درخت باشد تا با گذشت زمان یک دایره نواری از مواد غذایی دورتادور درخت را فرا گرفته باشد.

10.حتما حتما حتما از کودهای دامی پوسیده برای در چالکود استفاده شود، در غیر اینصورت خسارات عوامل بیماریزا و علفهای هرز ایجاد شده جبران ناپذیر وگاها بسیار بیشتر از آهک خاک خواهد بود.

11.کود کلات آهن در طول فصل رشد همراه آبیاری استفاده شود و نیازی به مصرف این کود درون چالکود نیست.

12.در آبیاری قطره ای محل احداث چالکود دقیقا زیر نازل قطره چکانها باشد.

 

برای مطالعه کامل مطلب و ترکیب کودی پیشنهادی چالکود بر لینک زیر کلیک نمایید.