Clicky

دفتر فروش: اصفهان-چهارباغ بالا
​​​​​​​تلفن: 03136269500

​​​​​​​کارخانه:یزد- شهرک صنعتی مهریز
تلفن: 03532553376

پاییز و زمستان، فرصتی برای تجدید قوای درختان

در پاییز و زمستان چه اقداماتی برای تقویت باردهی و سیستم ایمنی درختان باید انجام داد؟

در ختان از جمله گیاهان چندساله هستند که حتی در فصل خواب نیاز به مراقبت و رسیدگی نیاز دارند. برای اینکه درخت باردهی مناسبی داشته باشد و جمعیت آفات و بیماریها در محیط پیرامون درختان کاهش یافته و خسارت ناشی از آنها در درختان کاهش یابد رعایت نکاتی کوچک اما مهم ضروری است. در ادامه به طور مختصر به این نکات اشاره می شود:

  • حتما حتما حتما بعد از برداشت میوه در پاییز میوه ها و برگها و شاخه های آلوده پای درخت جمع آوری و سوزانده شود. این بقایا پناهگاه بسیاری از آفات و عوامل بیماریزای گیاهی است که زمستان را در آن به سر برده و با شروع بهار پرقدرت به تخریب منابع گیاهی می پردازند.

  • برداشت میوه پایان فصل درخت نیست، حتما نسبت به تغذیه درخت برای مقابله با سرما و افزایش گلدهی سال بعد اقدام شود. پیشنهاد ما استفاده از ترکیبات هیومیک اسید، فسفر و پتاس بالا همراه آبیاری است. دقت کنید مصرف کودهای ازته باعث حساسیت درخت به سرما و افزایش خسارت سرمازدگی می شود.

                                                                               

  • برای مبارزه با برخی عوامل بیماریزا از جمله لکه غربالی، آنتراگنوز گردو و ... نیاز به مبارزه در پاییز است، بنابراین حتما سمپاشی پاییزه با سموم توصیه شده به منظور کاهش خسارت بیماری در سال بعد اقدام گردد.

  • یکی از روش های افزایش باروری، افزایش ضریب تبدیل گل به مبوه، کاهش ریزش میوه و کاهش سال آوری محلولپاشی فروت ست در دو مرحله است. اولین مرحله محلولپاشی فروت ست در پاییز بعد از ریزش 70% برگها و دومین مرحله آن مرحله تورم جوانه هاست.

                                                                                                      

  • در صورتیکه وضعیت آب و خاک از نظر کیفی مناسب نیست، پاییز فرصت خوبی است تا املاح تجمع یافته در سطح خاک را جمع آوری و با استفاده از ترکیبات اصلاح کننده خاک و آبیاری سنگین اقدام به اصلاح خاک نمود.

                                                               

  • رنگ آمیزی تنه درختان با بردو می تواند تنه درخت را در برابر سرمازدگی، خسارت جوندگان، خسارت عوامل بیماریزا و آفات کاهش دهد.

  • حذف علفهای هرز سطح خاک با شخم سطحی نیز برای تخریب محل زمستانگذری آفات و حذف گیاهان رقیب با درخت فعالیتی است که انجام آن در فصل خواب درختان توصیه می شود.

​​​​​​​

  • هرس شاخه های آلوده، هرس فرم دهی درختان نیز از جمله اقداماتی است که موجب بهبود تهویه درخت و کاهش جمعیت عوامل بیماریزا شده و افزایش کیفیت محصول سال بعد را تضمین می کند.

  • اجرای چالکود مناسب با سن درخت و خصوصیات خاک نیز از جمله اقداماتی است که توصیه می شود هر دو سال یکبار در باغات انجام شود.