Clicky

دفتر فروش: اصفهان-چهارباغ بالا
​​​​​​​تلفن: 03136269500

​​​​​​​کارخانه:یزد- شهرک صنعتی مهریز
تلفن: 03532553376

نقش گوگرد در تغذیه یونجه

افزایش عملکرد یونجه با مصرف کودهای حاوی گوگرد
گوگرد و بور از جمله عناصر ضروری برای افزایش عملکرد، کیفیت، رشد مجدد و ایستایی یونجه هستند. مصرف گوگرد در یونجه بیش از سایر محصولات (تقریبا 2/7-2/3 کیلوگرم در هر تن از وزن خشک برداشت شده) است. در حال حاضر کاهش میزان رسوبات گوگردی اتمسفری به ویژه در مناطقی که میزان گوگرد آلی خاک و کانی های گوگردی کمتر است موجب شیوع کمبود گوگرد در گیاهان می شود.
طی تحقیقات انجام شده میزان تناژ یونجه با مصرف گوگرد افزایش معنی داری داشته اما مصرف گوگرد بر کیفیت یونجه اثر معنی داری ندارد. نکته جالب توجه اینکه مصرف گوگرد در خاک های دارای ماده آلی بیشتر در مقایسه با خاکهای دارای ماده آلی کمتر باعث افزایش مداوم عملکرد می گردد.

تشخیص کمبود گوگرد در یونجه
از آنجا که فرم قابل جذب گوگرد برای گیاهان به صورت آنیون سولفات است و این آنیون به آبشویی حساس است، آنالیز خاک روش مناسبی برای تشخیص کمبود گوگرد در خاک نیست زیرا سطح سولفات خاک کاملا متغیر است و ممکن است بین نمونه برداری از خاک و رشد گیاه از خاک شسته شوند و آنالیز برگ برای این منظور مناسبتر است.
کمبود گوگرد بیشتر در خاک های دارای مواد آلی کم و خاکهایی که ظرف چندسال کودآلی استفاده نشده بیشتر رخ می دهد. در مزارع علایم کمبود گوگرد ممکن است ابتدا در گره های فرسایش یافته و سایر مناطق کم مواد آلی ظاهر می شود.
یونجه بالاترین نیاز به گوگرد را در بین محصولات علوفه ای دارد. گیاهان یونجه دارای کمبود گوگرد در قسمت بالایی اندام هوایی به صورت دوکی و سبز روشن یا زرد با رشد ضعیف مشاهده خواهند شد.

مصرف گوگرد در یونجه
بهترین فرم مصرفی گوگرد برای یونجه سولفات و یا فرم گوگرد همراه مواد آلی است.
بهترین زمان مصرف گوگرد برای یونجه در بهار در زمان سبز شدن است تا میزان بهره برداری گیاه از گوگرد را بهبود بخشد، تلفات ناشی از شست و شو را به حداقل برساند و افزایش عملکرد را در اولین برداشت ایجاد کند. ترکیبات حاوی گوگرد را میتوان به صورت ادغام با سایر کودها در زمان استقرار گیاه و یا اختلاط با کودهای حاوی پتاسیم، فسفر و بور و پخش آن پس از برداشت هر چین استفاده نمود.​​​​​​​
​​​​​​​استفاده از کود آلی پارسی لئون اس بواسطه داشتن گوگرد، طیف وسیعی از مواد آلی شامل هیومیک، فولویک و... و پ-هاش اسیدی تأثیر قابل توجهی بر عملکرد و کیفیت علوفه تولیدی دارد.
گزارش تصویری از کاربرد این محصول از طریق لینک زیر قابل مشاهده است.

لئوناردیت گرانوله پارسی لئون اس شرکت اگری پارس
گزارش تصویری از تأثیر پارسی لئون اس بر افزایش عملکرد یونجه

​تصاویری از علایم کمبود گوگرد در یونجه به صورت دوکی شدن، رنگ پریدگی برگهای جوان، کاهش رشد، کاهش ایستایی، ضعف ریشه در رویش مجدد، کاهش تعداد گره و افزایش پوسیدگی ریشه

شنبه تا پنجشنبه ساعت 14-8

031-36269500

تماس با ما