Clicky

دفتر فروش: اصفهان-چهارباغ بالا
​​​​​​​تلفن: 03136269500

​​​​​​​کارخانه:یزد- شهرک صنعتی مهریز
تلفن: 03532553376

بیماری اسکب و مدیریت آن

مدیریت این بیماری شامل اصلاح شرایطی است که برای ارگانیسم اسکب مطلوب است. برخی از نکات مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد در زیر آورده شده است:
1. از تناوب کشت با گیاهان غیر ریشه ای باید استفاده شود. به این ترتیب می توان از ایجاد سویه های پوسته تهاجمی جلوگیری کرد.
2. قطعات بذر سیب زمینی تایید شده را خریداری کنید. غده های برداشت شده از مزارع آلوده را برای استفاده به عنوان بذر ذخیره نکنید. بذر درمانی ممکن است به جلوگیری از ورود ارگانیسم به خاک های نسبتاً عاری از اسکب کمک کند.
3. استفاده از گونه های مقاوم به بیماری.
4. در مزارعی که امکان آبیاری وجود دارد، می توان با مرطوب نگه داشتن خاک به طور معقول به مدت چندین هفته در حالی که غده های جوان شروع به تشکیل می کنند، میزان آلودگی اسکب را کاهش داد.
5. اجتناب از کاربرد کود یا سایر موادی که خاک را به شدت قلیایی می کنند. در رأس این فهرست، آهک، خاکستر و کود دامی تازه قرار دارند. کود مرغی به خصوص بد است.
6. یکی از بهترین روش ها برای مبارزه با گال، استفاده از کودهای اسید زا به ویژه کودهایی است که حاوی مقادیر آزاد سولفات هستند. اگر این عمل برای سه یا چهار سال متوالی تکرار شود، خاک در نهایت به اندازه کافی اسیدی می شود (pH 5.2) تا از رشد موجودات اسکب جلوگیری کند. خطر این است که خاک ممکن است برای سایر محصولات در تناوب یا حتی برای سیب زمینی بیش از حد اسیدی شود. اگر آزمایش سالانه اسیدیته خاک انجام شود، می توان از این خطر جلوگیری کرد. همچنین، pH خاک را آزمایش کنید و از گوگرد عنصری استفاده کنید تا pH خاک را به 5.2 کاهش دهید. گوگرد معمولا کُند عمل می کند، بنابراین اگر یک سال قبل از محصول سیب زمینی استفاده شود، ممکن است موثرتر باشد. آزمایش pH خاک را هر سال ادامه دهید، به خصوص اگر از کودهای اسیدی نیز استفاده می شود.​​​​​​​

اسکب سیب زمینی بیماری است که توسط اُرگانیسم خاکزاد ایجاد شده و در سرتاسر جهان گسترده است. این بیماری در محصولات ریشه ای دیگر از جمله چغندر، هویج، شلغم، تربچه و ... نیز ایجاد بیماری می­کند. چغندر جزو محصولاتی است که در صورت مساعد بودن شرایط خاک به بیماری اسکب حساس است.
علایم بیماری
نقاط اسکب غالبا به صورت دایره های کم و بیش قهوه ای، سخت با حاشیه نامنظم دیده می شود. گاهی اوقات قسمت های برجسته در حلقه های متحد المرکز شکسته هستند. لکه ها ممکن است برآمده یا زگیل مانند، هم سطح با سطح یا تا حدودی فرورفته باشند. زنگ زدگی سطحی تا حفره عمیق ممکن است رخ دهد. بسیاری از موجودات زنده جذب بافت های آسیب‌دیده می‌شوند، به طوری که لکه‌های اسکب ممکن است توسط دانه‌های سفید، کرم‌های سیمی، هزارپاها، پشه ها و... بزرگ‌تر یا عمیق‌تر شوند.​​​​​​​

چرخه بیماری
اسکب زمانی که غده ها شروع به تشکیل می کنند، شروع به فعالیت می کند. در ابتدا ممکن است لکه ها به قدری کوچک باشند که به آنها توجه نشود. با ادامه رشد غده، نواحی این لکه های قهوه ای مایل به قرمز نیز بزرگ می شوند. غده مسن‌تر دارای یک لایه محافظ بیش از حد ضخیم بر روی سطح خود است که نمی‌توان به راحتی به آن حمله کرد. در هر انگشتانه ای از خاک ممکن است هزاران یا حتی میلیون ها موجود متعلق به جنس استرپتومایسس وجود داشته باشد. اینها اکتینومیست ها هستند که دارای ویژگی هایی هستند که آنها را بین باکتری ها و قارچ ها قرار می دهد. همه ارگانیسم‌های استرپتومایسس بازیابی شده از خاک نمی‌توانند باعث ایجاد اسکب در سیب‌زمینی شوند، اما بسیاری از آنها می‌توانند. در مجموع اینها معمولاً تحت نام Streptomyces scabies گروه بندی می شوند.
Streptomyces scabies می تواند روی مواد در حال تجزیه در خاک زندگی کند و برای زنده ماندن نیازی به سیب زمینی یا محصول ریشه ندارد. با این حال، اگر همان محصول سال به سال بدون تناوب کشت شود، روی هر محصول خاصی مانند سیب زمینی تهاجمی تر می شود. این ارگانیسم غده را با استفاده از یک نخ کوچک که مستقیماً از طریق پوست لطیف سیب زمینی تشکیل شده، آلوده می کند. به آرامی رشد می کند تا زمانی که محصول برداشت شود. نواحی آلوده روی سیب زمینی به صورت یک لایه چوب پنبه ای مشاهده می شود. همانطور که هر لایه توسط ارگانیسم اسکب مورد تهاجم قرار می گیرد، تا زمانی که یک لکه اسکب بالغ ایجاد شود، چوب پنبه جدید تشکیل می شود. بعد از حفر سیب زمینی، اسکب بیشتر نمی شود، اما این ارگانیسم در تمام زمستان در انبار زنده می ماند.​​​​​​​

روش های مدیریت بیماری​​​​​​​
اسکب سیب زمینی ناشی از گونه های مختلف استرپتومایسس فیتوپاتوژنیک یکی از اصلی ترین بیماری های باکتریایی با اهمیت اقتصادی محصول در سراسر جهان محسوب می شود. مطالعات متعددی برای کنترل این بیماری در حال انجام است، اما تاکنون هیچ راه کارآمدی برای انجام این کار پیشنهاد نشده است.  گونه های  S. scabiei، S. acidiscabies، Streptomyces sp.، S. caviscabies و S. europaeiscabiei از جمله گونه های بروز بیماری اسکب در محصولات ریشه ای و غده ای از جمله سیب زمینی هستند. آزمایش‌های pH تفاوت معنی‌داری را بین تیمارها نشان داد و pH 4.0 - 4.5 بروز و شدت بیماری را برای اکثر گونه‌های مورد آزمایش نشان داد، اما تفاوت معنی‌داری بین رژیم‌های آبیاری مشاهده نشد. اسیدی شدن خاک یک استراتژی کلاسیک برای مدیریت بیماری در نظر گرفته می شود و نتایج به دست آمده در اینجا این فرضیه را تایید می کند.​​​​​​​

اهمیت کشت سیب زمینی در ایران و جهان
سیب زمینی (Solanum tuberosum) سومین ماده غذایی پرمصرف در جهان پس از گندم و برنج است. اسکب سیب زمینی یک بیماری مهم باکتریایی است که توسط گونه های استرپتومایسس ایجاد می شود که عمدتاً غده ها را تحت تأثیر قرار می دهد و باعث ایجاد ضایعات نکروزه با بافت چوب پنبه ای می شود که ممکن است از سطوح سطحی تا گسترده تر با رنگ ها و جنبه های مختلف باشد. علائم بیرونی بیماری ظاهر غده های سیب زمینی را تغییر می دهد و ارزش بازار آنها را در بازار میوه و تره بار یا فرآوری شده و در تولید غده های بذری کاهش می دهد. شدت و بروز علائم ممکن است بسته به محیط، حساسیت رقم، جمعیت پاتوژن و میزان تلقیح متفاوت باشد. به طور کلی این بیماری در سراسر کشور شیوع دارد و به یک عامل محدود کننده در مزارع سیب زمینی تبدیل شده است. علاوه بر سیب زمینی، استرپتومایسس فیتوپاتوژن باعث بیماری در گیاهان مختلف ریشه ای مانند تربچه، شلغم، چغندر، هویج و سیب زمینی شیرین می شود. اگرچه شیوع بیماری اسکب سیب زمینی بیش از 100 سال پیش است، اما هنوز یک روش کنترل کامل کارآمد برای این بیماری وجود ندارد. راهبردهای اصلی کنترل بیماری شامل افزایش رطوبت خاک در طول دوره غده‌زایی، اسیدی شدن خاک، تناوب زراعی، کنترل بیولوژیکی، استفاده از بذر سالم، کنترل شیمیایی و استفاده از ارقام مقاوم می‌باشد. با این حال، این روش ها همیشه قابل اعتماد نیستند زیرا نتایج متناقضی نشان داده اند.​​​​​​​

​​​​​​​​​تأثیر کاهش پ-هاش بر میزان وقوع گونه های مختلف استرپتومایسیس بیماریزا 

چرخه زندگی اسکب و نحوه خسارت آن بر غده و ریشه

​​تست بیماری زایی پاتوژن استرپتومایسیس اسکبیز به ترتیب در ردیف اول: برش های سیب زمینی، ردیف دوم نهال تربچه و ردیف سوم غده سیب زمینی
ستون اول سمت چپ موارد سالم و دو ستون بعد گیاهان آلوده به باکتری است. 

تصاویر میکروبیولوژی از عامل بیماریزای اسکب

تأثیر کاهش پ-هاش بر شدت بیماری اسکب در گونه های مختلف بیماریزای استرپتومایسیس

کنترل بیماری اسکب با مصرف سولفاسید30 پلاس

شنبه تا پنجشنبه ساعت 14-8

031-36269500

تماس با ما