Clicky

دفتر فروش: اصفهان-چهارباغ بالا
​​​​​​​تلفن: 03136269500

​​​​​​​کارخانه:یزد- شهرک صنعتی مهریز
تلفن: 03532553376

آستانه تحمل گیاهان مختلف به شوری آب 

ردیفنام محصولEC خاک (dS/m)EC آب آبیاری در خاک شنی (dS/m)EC آب آبیاری در خاک لومی (dS/m)EC آب آبیاری در خاک رسی (dS/m)
1اسفناج24.22.41.4
2انار45.12.91.7
3انجیر4.25.331.8
4انگور1.53.31.91.1
5آلو1.52.51.40.8
6بادام1.52.71.50.9
7بادام زمینی3.24.42.51.5
8بادمجان1.13.21.81.1
9باقلا1.63.31.91.1
10برنج34.82.71.6
11بروکلی2.84.92.81.6
12پرتقال1.72.91.71
13پنبه7.712.16.94
14پیاز1.22.31.30.8
15تمشک11.30.70.4
16توت سیاه1.52.51.40.8
17توت فرنگی11.60.90.5
18جو812.67.24.2
19چغندر قند7116.33.7
20چغندر قند46.53.72.1
21خرما48.752.9
22خیار2.54.22.41.4
23ذرت1.73.21.81.1
24زردآلو1.62.51.40.8
25زیتون45.12.91.7
26سورگوم8.311.66.63.9
27سویا5742.3
28سیب121.20.7
29سیب زمینی1.73.21.81.1
30شاه توت1.52.51.40.8
31شلغم0.92.51.40.8
32فلفل1.52.81.60.9
33کاهو1.32.71.50.9
34کتان1.73.21.81.1
35کدو سبز4.77.34.22.4
36کرفس1.84.32.51.4
37کلم پیچ6.58.24.72.7
38گردو1.72.21.20.7
39گریپ فوروت1.831.71
40گل کلم2.53.21.81.1
41گلابی11.30.70.4
42گلرنگ5.57.54.32.5
43گندم69.45.33.1
44گوجه2.33.521.2
45لوبیا11.91.10.6
46لیمو11.30.70.4
47نخود23.72.11.2
48نیشکر1.74.32.51.4
49هلو3.24.72.71.6
50هویج12.21.20.7
51یونجه24.72.71.6

​اعداد ارائه شده در جدول زیر از چندین رفرنس (غالبا FAO) گردآوری شده است، ممکن است در منابع مختلف اعداد کمی متفاوت باشد. شرایط محیطی و بارش باران نیز می تواند بر وضعیت رشد گیاه مواجه با تنش شوری مؤثر باشد.
همانطور که در جدول نیز مشخص است هرچه بافت خاک سبکتر (شنی) باشد میزان EC بالاتری را تحمل می کند، زیرا تجمع نمک از یک آب در خاک رسی بیشتر و در خاک شنی کمتر است. بنابراین بافت خاک و نوع ساختمان خاک نیز از طریق تأثیر بر میزان تجمع املاح بر میزان آستانه تحمل گیاهان به شوری آب مؤثرند.